Синхронизирани со водечки
BIM платформи

Следете ги и ажурирајте
ги промените лесно

Непречна соработка
со сите проектанти

Намалете ги поправките и
доставете ги проектите побрзо

Зголемете ја профитаблиноста
и ефикасноста

Првокласна поддршка од
екпертите на Prota

Преглед

ProtaBIM е дизајниран за да им овозможи на инженерите полесно да комуницраат и да се координираат со останатите кои се вклучени во проектот како архитекти , произведители , BIM-спрецијалисти и инвеститори

Користењето на “интелегентни” модели значи дека моделите од ProtaStructure можат точно и директно да се префрлат во другите водечки BIM – платформи ,вклучувајќи го Autodesk Revit, без губење на време во поправка на податоците и поставувањето на зградите.

Заштедете часови од времето, со започнување на моделирањето во вашата избрана BIM – платформа или ProtaStructure и едноставно споделувајте го моделот напред и назад , безброј пати. Попатно правете промени и додатоци на вашиот модел и синхронизирајте ги проектите за да ги ажурирате BIM – моделите.

Следете и прегледете ги промените и управувајте со проектите користејќи “интелегентни” модели за ревизија и брзо проверете и ажурирајте ги истите во ProtaStructure.

Брзо и ефикасно управувајте ги вашите проекти пред да почнете со градење и заштедете часови од време и главоболки , пробувајќи да ги решете подоцна. Направете ги вашите клиенти среќни со доставување на проектите побрзо ,како и попрофитабилни со ProtaBIM.

Подобрена BIM
соработка

ProtaBIM го задржува местото како лидер на напредната BIM технологија со новите двонасочни врски со најновите верзии на Revit , заедно во интеграција со најновите IFC формати. Моделите може да бидат синхронизирани и следењето на промените , значително ја подобрува координацијата и работниот тек на проектот.

Направете промени

Координирајте ги промените и ажурирајте во BIM моделот, пред да го ажурирате во ProtaStructure.

Бидете во тек со промените

Веднаш видете што се сменило со интуативното обојување и со детални текстуални пораки.

Ажурирај и продолжи

Веднаш ажурирајте го вашиот проект во Prota и продолжете, а најновите промени споделите ги со вашиот тим во секое време.

Најнови формати

Веднаш видете што се сменило со интуативното обојување и со детални текстуални пораки.