Aвтоматско проектирање
на врски на било кој
модел od ProtaStructure

Изработете “интелегентни”
челични цртежи брзо.

Уредете , дополнете и
завршете ги вашите
проектни детали.

Доставете целосна
проектна документациј
без напор.

Изработeте беспрекорни
работилнички цртежи и
каталози за производство.

Првокласна поддршка од
експертите на Prota.

Преглед

ProtaSteel им овозможува на градежните инженери и проектанти да изведат автоматски челична врска и воедно да направат висококвалитетен детаљ за неколку минути.

Превземете модели кои се проектирани во ProtaStructure директно во ProtaSteel и зачувајте време со автоматско дизајнирање на врски со завртки или заварени врски по ваш избор.

Визулизирајте и координирајте ги вашите модели во 3D , , додајте детали и целосно проценете ја вредноста односно пресметајте ги количините на вашиот проект.

Значително намалете го времето за проектирање и изготвување детали со автоматска изработка на висококвалитетни челични цртежи и челични врски. Зголемете ја продуктивноста на вашиот проектански тим и заработувачката на вашата работа.

Заштедете драгоцено време од управувањето со проектот со координинирање на проектите со другите водечки BIM платформи како Tekla Structures и Revit.

IntelliConnect за целосна
автоматизација на
челичните врски во
вашите конструкции.

Prota го воведе ревулцискиот IntelliConnect со целосно автоматско дизајнирање на врските со еден клик. IntelliConnect автоматски го препознава зглобовите на елементите и сериски можете да проектирате повеќе врски наеднаш. Изработете висококвалитетни детали и пресметки за количини на вашите челични конструкции со ProtaSteel 2019.

Автоматски челични
детали

Отворете ги моделите направени во ProtaStructure , директно во ProtaSteel и започнете со пректирање на врските. Едноставно можете да работите на целиот модел во 3D , или да изберете одреден елемент по ваш избор.

Проектирање врски

Изберете и автоматски проектирајте од широкиот спектар на понудени детали на врски со завртки и завари .

Кратенки за целосно
поврзување на конструкцијата

Креирајте целосно поврзани конструктивни модели за неколку минути со користење на моќноста на проектирање на IntelliConnect.

Проектна документација

Изработете сеопфатни извештаи во однос на вашите проекти . Извештаите веднаш се ажурираат , после секоја промена во моделот.

Подобрете го моделот

Прилагодете ги елементите , додајте помошни челични конструкции, креирајте уникатни врски користејќи ги “интуитивните” команди , за да ги задоволите проектните норми.

Изработка на пресеци

Автоматски изгответе ги вашите челични детали на фасади , основи , пресеци и врски. Избирате прилагодливи ознаки и коти кои одговараат на вашите желби.

Работилнички цртежи

Заштедете стотици часови со автоматско изработување на работилнички цртежи , со CNC податоци за сите префабрикувани елементи..

Споделувај

Печатете директно од ProtaDetails или внесете го DWG- излезот во вашиот посакуван CAD- систем како AutoCAD, Microstation и Bricscsad